Siva

Copyright Notice : Authorship and Photography:  All Rights Reserved : Satya Sarada Kandula

Photograph Below taken at Lakshman Jhula Mandir in Rishikesh, Uttarakhand.

Siva MahaPuranam:

Siva and Daksha

Valmiki Ramayanam : Balakanda

Sri Rama breaks Siva’s Bow

Phptograph Credit : Satya Sarada Kandula : All Rights Reserved

Photograph Credit : Satya Sarada Kandula : All Rights Reserved

lingASTakam :

lingāşțakam : What śiva destroys

Smaller References to Siva

Durvasa, An Amsa of Siva’s Anger

Siva and Pravati bless Sukesa, an the great-grandfather of Ravana (Uttarakanada, Valmiki Ramayana)

Satrughna, Lavanasura and Siva’s Sula (Uttarakanada, Valmiki Ramayana)

Siva destroyed Tripura, built by Maya (Valmiki Ramayanam)

Siva’s gift to Vikramaditya

Viswakarma made the golden wreath, that Siva put on Skanda’s head.

Analytical References to Siva

Vag Artha (Word and Meaning)

Siva as the grandfather of Hanuman

Location: Siva and the Halahalam

Bhutanatha, Pisacapathe.

Others:

Ravana’s Tapas on Siva (Bhukailas: Gokarna) : Musical Video with Analysis and Translation

On Mahaprana Deepam (Manjunatha : Dharmasthala) : You tube Video

1000 Names of Siva as per the Linga Puranam : Source :

 • Bhava, Shiva, Hara, Rudra, Purusha, Padmalochana, Arthitavya, Sadachara, Sarva, Shambhu.
 • Maheshvara, Ishvara, Sthanu, Ishana, Sahasraksha, Sahasrapada, Variyana, Varada, Vandya, Shankara.
 • Parameshvara, Gangadhara, Shuladhara, Pararthaikaprayojana, Sarvajna, Saradevadi, Giridhanva, Jatadhara, Chandrapida, Chandramouli
 • Vidvana, Vishvamareshvara, Vedantasarasarvasva, Kapali, Nilalohita, Jnanadhara, Aparichedya, Gouribharta, Ganeshvara, Ashtamurti.
 • Vishvamurti, Trivarga, Svargasadhana, Jnanagamya, Dridaprajna, Devadeva, Trilochana, Vamadeva, Mahadeva, Pandu.
 • Paridrida, Vishvarupa, Virupaksha, Vagisha, Shuchi, Antara, Sarvapranayasvadi, Vrishanka, Vrishavahana, Isha.
 • Pinaki, Khattangi, Chitravesha, Chirantana, Tomohara, Mahayogi. Brhamangahrita, Jati Kalakala, Krittivasa.
 • Subhaga, Pranavatmaka, Unmattavesha, Chakshushya, Durvasa, Smarashasana, Dridayudha, Parameshthiparayana, Anadimadhyanidhana, Girisha.
 • Girivandhava, Kuberavandhu, Shrikantha, Lokavarnottamottama, Samanya, Deva, Kodandi, Nilakantha, Parashvadhi, Vishalaksha.
 • Mrigavyadha. Suresha, Suryatapana, Dharmakarmakshama, Ksehtra, Bhagavana, Bhaganetravida, Urgra, Pashupati, Tarkshya.
 • Priyabhakta, Priyasvada, Dantodayakara, Daksha, Karpadi, Kamashasana, Shmashananilaya, Suksha, Shmashanastha, Maheshvara.
 • Lokakarta, Bhutapati, Mahakarta, Mahoushadhi, Uttara, Gopati, Gopta, Jnanagamya, Puratana, Nita.
 • Sunita, Shuddhatma, Soma, Somavrita, Sukhi, Somapa, Amritapa, Mahaniti, Mahamati, Ajatashatru.
 • Aloka, Sambhavya, Havyavahana, Lokakara, Vedakara, Sutrakara, Sanatana, Maharshi, Kapilacharya, Vishvadipti.
 • Trilochana, Pinakapani, Bhurdeva, Svastida, Sadasvastikrita, Tridhama, Soubhaga, Sarvasar-vajna, Sarvagochara, Brahmadhrika.
 • Vishvasrika, Svarga, Karnikara, Priya, Kavi, Sahakhavishakha, Goshakha, Shiva, Naikya, Kratu.
 • Gangaplavodaka, Bhava, Sakala, Supatisthira, Vijitatma, Vidheyatma, Bhutavahana, Sarathi, Sagana, Ganakarya.
 • Sukirti, Chhinnasamshaya, Kamadeva, Kamapala, Bhasmodvulitavigraha, Bhasmapriya, Bhasmashayi, Kami, Kanta, Kritagama,
 • Samayukta, Nivrittatma, Dharmayukta, Sadshiva, Chaturmukha, Chaturvahu, Duravasa, Durasada, Durgama, Durlabha.
 • Durga, Sarga, Sarvayudhavisharda, Sutantu, Adhyatmayoganilaya, Tantuvarddhana, Shubhanga, Lokasagara, Amritashana, Bhasmashuddhikara.
 • Meru, Ojasvi, Shuddhavigraha, Hiranyareta, Bharani, Marichi, Mahimalaya, Mahahrada, Mahagarbha, Siddharvrindaravandita.
 • Vyaghracharmadhara, Vyali, Mahabhuta, Mahanidhi, Amritanga, Amritavapu, Panchayajna, Prabhanjana, Panchavimshatitattvajna, Parijataparavara.
 • Sulabha, Suvrata, Shura, Vangmayanidhi, Nidhi, Varnashramaguru, Varni, Shatrujita, Shatrutapana, Ashrama, Kshapana.
 • Kshama, Jnanavana, Achalachala, Pramanabhuta, Durjneya, Suparna, Vayuvahana, Dhanurddhara, Dhanurveda, Gunarashi.
 • Gunakara, Anantadrishti, Ananda, Danda, Damayita, Dama, Abhivadya, Mahacharya, Vishvakarma, Visharada.
 • Vitaraga, Vinitatma, Tapasvi, Bhutabhavan, Unmattavesha, Pracchanna, Jitakama, Ajitapriya, Kalyana, Prakriti.
 • Kalpa, Sarvaloka, Prajapati, Tapasvitaraka, Dhimana, Pradhana, Prabhu, Avyayaya, Lokapa, Antarhitatma.
 • Kalpadi, Kamalekshana, Vedashastrarthatattvajna, Nityama, Niyamashraya, Chandra, Surya, Shani, Ketu, Virama.
 • Vidruchhavi , Bhaktigamya, Parabrahma, Mrigavanarpana, Anagha, Adrirajalya, Kanta, Paramatma, Jagadguru, Sarvakarmachala.
 • Tvashta, Mangalya, Mangalarata, Mahatapa, Dirghatapa, Sthavishtha, Sthavira, Dhruva, Ahaha, Samvatsara.
 • Vyapti, Pramana, Tapah, Samvatsarakra, Mantra, Pratyaya, Sarvadarshana, Aja, Sarveshvara, Snigddha.
 • Sarvadi, Agnida, Vasu, Vasumana, Satya, Sarvapapahara, Hara, Amritashashvata, Shanta, Vanahasta.
 • Pratapavana, Kamandaludhara, Dhanvi, Vedanga, Vedavit, Muni, Bhrajishnu, Bhojana, Bhokta, Lokaneta.
 • Duradhara, Atindriya, Mahashaya, Sarvavasa, Chatushpatha, Kalayogi, Mahanada, Mahotsaha, Mahavala,, Mahabuddhi, Mahavirya.
 • Bhutachari, Purandara, Nishachara, Pretachari, Mahashakti, Mahadyuti, Anirdeshyavapu, Shrimana, Sarvaharyamitagati, Vahushruta.
 • Vahumaya, Niyatatma, Bhavodhava, Narataka, Ojastejodyutikara, Sarvakamaka, Nrityapriya, Nrityanritya, Prakashatmapratapa, Buddhaspashtakshara.
 • Mantra, Sammana, Sarasamplava, Yugadikrita, Yugavarta, Gambhira, Vrishavahana, Ishta, Vishishta, Shishteshta.
 • Sharabha, Sharabhadhanusha, Apangnidhi, Adhishtanavijaya, Jayakalavit, Pratishthita, Pramanajna, Hiranyakavacha, Hari, Virochana.
 • Suragana, Vidyesha, Vibudhashraya, Valarupa, Balonmathi, Vivarta, Gahanagruru , Karana, Karta, Sarvavandhavimochana.
 • Vidvattama, Vitabhaya, Vishvahbarta, Nishakara, Vyavasaya, Vyavasthana, Sthananda, Jagadadija, Dundubha, Lalita.
 • Vishva, Bhavatmatmasthita, Vireshvara, Virabhadra, Viraha, Virabhrida, Virata, Virachudamani, Vetta,Tivrananda.
 • Nadidhara, Ajnadhara, Trishuti, Shipivishita, Shivalaya, Valakhilya, Mahachapa, Tigmamashu, Nidhi, Avyaya.
 • Abhirama, Susharanya, Subrahmanya, Sudhapati, Maghavana, Koushika, Gomana, Vishrama, Sarvashasana, Lalataksha.
 • Vishvadeha, Sara, Samsarachakrabhita, Amoghadandi, Madhyastha, Hiranya, Brahmavarchasi, Paramartha, Paramaya, Shambara.
 • Vyaghraka, Anala, Ruchi, Vararuchi, Vandya, Ahaspati, Aharpati, Ravivirocha, Skandha, Shasta.
 • Vaivasvata, Ajana, Yukti, Unnatakirti, Shantaraga, Parajaya, Kailasapati, Kamari, Savita, Ravilochana.
 • Vidvattama, Vitabhaya, Vishvaharta, Nitya, Anivarita, Niyatakalyana, Punyashravanadkirtana, Durashrava, Vishvasaha, Dhyeya.
 • Duhsvapnanashana, Uttaraka, Dushkritiha, Durddharsha, Duhsaha, Abhaya, Anadi, Bhu, Bhulakshmi, Kiriti,
 • Tridashadhipa, Vishvagopta, Vishvabharta, Sudhira, Ruchirangada, Janana, Janajanmadi, Pritimana, Nitimana, Naya.
 • Vishishta, Kashyapa, Bhanu, Bhima, Bhimaparakrama, Pranava, Saptadhachara, Mahakaya, Mahamadhanu, Janmadhipa.
 • Mahadeva, Sakaalagamaparaga, Tattvatativavivekatma, Vibhushnu, Bhutibhushana, Rishi, Brahmanavida, Jishnu, Janmamrityujaratiga, Yajna.
 • Yajnapati, Yajva, Yajnanta, Amogha, Vikrama, Mahendra, Durbhara, Seni, Yajnanga, Yajnavahana.
 • Panchabrahmasamutpatti, Vishvesha, Vimalodaya, Atmayoni, Anadyanta, Shadavimsha, Saptalodhaka, Gayatrivallabha, pramshu, Vishvavasa.
 • Prabhakara,Shishu, Girirata, Samrata, Sushena, Surashatruha, Aristamathana, Mukunda, Vigatajvara, Svayamjoti.
 • Anujyoti, Atmajayoti, Achanchala, Kapila, Kapilashmashru, Shastranetra, Trayitanu, Jnanaskandha, Mahajnani, Nirutapatti.
 • Upaplava, Bhaga, Vivasvana, Aditya, Yogacharya, Brihaspati, Udarakirti, Udyogi, Sadyogi, Sadasanmaya.
 • Nakshatramali, Narakesha, Sadhishtana, Shadashraya, Pavitrapani, Papari, Manipura, Manogati, Hritpundarikasina, Shukla.
 • Shantavrishakapi, Vishnu, Grahapati, Krishna, Samartha, Arthanashana, Adharmashatru, Akshashya, Puruhuta, Purushtuta.
 • Brahmagarbha, Vrihadagarbha, Dharmadhenu, Dhanagama, Jagatahitaishi, Supata, Kumara, Kushalagama, Hiranyavarna, Jyotishmana.
 • Nanbhutadhara, Dhvani, Aroga, Niyamadhyaksha, Vishvamitra, Dvijottama, Vrihajyoti, Sudhama, Mahajyoti, Anuttama.
 • Matamaha, Matarishva, Nabhasvana, Nagaharadhrika, Pulastya, Pulaha, Agastya, Jatukarna, Parashara, Niravarana.
 • Dharmajna, Virincha, Vishtarashrava, Atmabhu, Aniruddha, Atrijnanamurti, Mahayasha, Lokachudamni, Vira, Chandasatya.
 • Parakrama, Vyalakalpa, Mahavriksha, Kanadhara, Alankarishnu, Achala, Rochishnu, Vikramottama, Vegi, Ashushabdapati.
 • Plavana, Shikhisarathi, Asamsrishta, Atithi, Shatrupramthi, Papanashana, Vasushrava, Kavyavaha, Pratapta, Vishvabhojana.
 • Jarya, Jaradhishamana, Lohita, Tananapata, Prishadashva, Nabhahyoni, Supratika, Tamisraha, Nidaghatapana, Megphapaksha.
 • Parapuranjaya, Mukhanila, Sunispanna, Surabhi, Shishiratmaka, Vasanta, Madhava, Grishma, Nabhasya, Vijavahana.
 • Angira, Muni, Atreya, Vimala, Vishvavahana, Pavana, Purujita, Shatru, Trividya, Naravahana.
 • Manovriddhi, Ahamkara, Kshetrajna, Kshetrapalaka, Tejonidhi, Jnananidhi, Vipaka, Vighnakaraka, Adhara, Anuttara.
 • Jneya, Jyestha, Nihshreyasalaya, Shaila, Naga, Tanu, Deha, Danavari, Arindama, Charudhi.
 • Janaka, Charuvishalya, Lokashalyakrita, Chaturveda, Chaturbhava, Chatura, Chaturapriya, Amnaya, Samamaya, Tirthadevashivalaya.
 • Vahurupa, Maharupa, Sarvarupa, Charachara, Nyayanirvahaka, Nyaya, Nyayagamya, Niranjana, Sahasramurddha, Devendra.
 • Sarvashastraprabhanjana, Munda, Virupa, Vikrita, Dandi, Gunottama, Pingalaksha, Haryaksha, Nilagriva, Niramaya.
 • Sahasravahu, Sarvesha, Sharanya, Sarvalokbhrita, Padmasana, Paramjyoti, Paravara, Paramfala, Padmagarbha, Vishvagarbha.
 • Vichakshana, Paravarajna, Vijesha, Sumukhasumahasana, Devasuragurudeva, Devasurananmaskrita, Devasuramahatra, Devadideva, Devarshidevasuravaraprada, Devasureshvara.
 • Divya, Devasuramaheshvara, Sarvadevamaya, Achintya, Devatatma, Atmasambhava, Idya, Anisha, Devasimha, Divakara.
 • Vibudhagravarashreshta, Sarvadevottamottama, Shivajnanarata, Shrimana, Shikhishriparvatapriya, Jayastambha, Vishishtambha, Narasimhanipatana, Brahmachari, Lokachari.
 • Dharmachari, Dhanadhipa, Nandi, Nandishvara, Nagna, Nagnavratadhara, Shuchi, Lingadhyaksha, Suradhyaksha, Yugadhyaksha.
 • Yugavaha, Svavasha, Savamsha, Svargasvara, Svaramayasvana, Vijadhyaksha, Vijakarta, Dhanakrita, Dharmavardhana, Dambha.
 • Adambha, Mahadambha, Sarvabhutamaheshvara, Shmashananilaya, Tishya, Setu, Apratimakriti, Lokottara, Sfutaloka, Tryamabaka.
 • Andhakari, Makhadveshi, Vishnukandharapatana, Vitadosha, Akshayaguna, Dakshari, Pushadantahrita, Dhurjati, Khandaparashu, Safala.
 • Nishfala, Anagha, Adhara, Sakaladhara, Mrida, Pandurabha, Nata, Purna, Purayita, Punya.
 • Sukumara, Sulochana, Samageya, Priyakara, Punyakirti, Anamaya, Manojava, Tirthavara, Jatila, Jiviteshvara.
 • Jivitantakara, Nitya, Vasureta, Vasukiya, Sadgati, Satkriti, Sakta, Kalakantha, Kaladhara, Mani.
 • Manya, Mahakala, Sadbhuti, Satyaparayana, Chandrasanjivana, Shasta, Lokaguda, Amaradhipa, Lokavandhu, Lokanatha.
 • Kritajnakritibhushana, Anapayakshara, Kanta, Sarvashastrabhutasvara, Tejomayadyutidhara, Lokamaya, Agrani, Anu, Shuchismita, Prasannatma.
 • Durjaya, Duratikrama, Jyotirmaya, Nirakara, Jagannatha, Jaleshvara, Tumbavini, Mahakaya, Vishoka, Shokanashana.
 • Trilokatma, Trilokesha, Shuddha, Shuddhi, Rathakshaja, Avyaktalakshana, Avyakta, Vishampati, Varashila, Varatula.
 • Mana, Manadhanamaya, Brahma, Vishnu, Prajapalaka, Hamsa, Hamsagati, Yama, Vedha, Dhata.
 • Vidhata, Atta, Harta, Chaturmukha, Kailashashikharavasi, Sarvavasi, Satamgati, Hiranyagarbha, Harnia, Purusha.
 • Purvajapita, Bhutalaya, Bhutapati, Bhutida, Bhuvaneshvara, Samyogi, Yogavida, Brahmanya, Brahmanapriya, Devapriya.
 • Devanatha, Devajna, Devachintaka, Vishamaksha, Kaladhyaksha, Vrishanka, Vrishavardhana, Nirmada, Nirahamkara.
 • Nirmoha, Nirupadrava, Darpaha, Darpita, Dripta, Sarvartuparivartaka, Saptajihva, Sahasrachi, Snigddha, Prakritidakshina.
 • Bhutabhavyabhavanatha, Prabhava, Bhrantinashana, Artha, Anartha, Mahakosha, Parakavyaikapandita, Nishkantaka, Kritananda, Nirvyaja.
 • Vyajamardana, Sattvavana, Sattvika, Satyakirti, Stambhakritagama, Akampita, Gunagrahi, Suprita, Sumukha, Naikatmanaikakarmakrita.
 • Sukshma, Shukara, Dakshina, Skandhadhara, Dhurya, Prakata, Pritivarddhana, Aparajita, Sarvasaha, Vidagddha.
 • Sarvavahana, Adhrita, Svadhrita, Sadhya, Purtamurti, Yashodhara, Varahashringavrika, Vayu, Valavana, Ekanayaka.
 • Shrutiprakasha, Shrutimana, Ekavandhu, Anekadhrika, Shrivallabha, Shivarambha, Shantabhadra, Samanjasa, Bhushaya, Bhutikrita,
 • Bhuti, Bhushana, Bhutavahana, Akaya, Bhaktakayastha, Kalajnanai, Kalavapu, Satyavrata, Mahatyagi, Nishthashantiparayana.
 • Pararthavritti, Varada, Vivittana, Shrutisagara, Anirvinna, Kalankanka, Kalankaha, Svabhavarudra.
 • Madhyastha, Shatrughna, Madhyanashaka, Shikhandi, Kavachi, Shuli, Chandi, Mundi, Kundali, Khadgi.

Photograph taken at Lakshman Jhula Mandir in Rishikesh, Uttarakhand. Copyright Notice : Authorship and Photography:  All Rights Reserved : Satya Sarada Kandula

Advertisements